Pagina 2 van 4
OV-CHIPKAART De OV-chipkaart is NIET geldig in de Buurtbus.
Persoonlijke OV-chipkaart Anonieme OV-chipkaart
✗ ✗
Let op! E en Studenten OV-chipkaart of een Sterabonnement staat als reisproduct op een persoonl ij ke OV-chipkaart (zie afbeelding hierboven). De OV-chipkaart en dus ook de Studenten OV - chipkaart of het Sterabonnement is NIET geldig in de Buurtbus. Houders van een Studenten OV-chipkaart en een Sterabonnement komen onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking voor een gratis Buurtbus Maandkaart. Z ij moeten hiervoor contact opnemen met klantenservice Q buzz 0900 7 2 8 99 65 (gebrui kel ij ke belkosten).
TARIEVENKAART BUURTBUS 2019